Image
image
image
image


Club van 50:


De club van 50 is een groep mensen die VCR een warm hart toedraagt en dat met een financi√ęle bijdrage ondersteunt. De club van 50 organiseert daarvoor een of twee keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden.

Doel van de club van 50
Het doel van de club van 50 is de voetbalvereniging financieel te ondersteunen. Het geld wordt aan projecten besteed die niet uit de normale begroting van VCR betaald kunnen worden. Daarbij kan je denken een team dat geen sponsor heeft, coachjassen en ga zo maar door.

Wie kunnen er lid worden van de club van 50
Iedereen die VCR een warm hart toedraagt kan lid worden van de club van 50. Ook is het mogelijk om als bedrijf, familie of groep (bijv. team) lid te worden.

Wat ziet u er voor terug

 • Een verdere ontwikkeling van VCR
 • Uw naam wordt vermeld op het bord van de Club van 50
 • U wordt op de hoogte gehouden van de zaken en/of activiteiten welke door de Club van 50 bekostigd worden.
 • Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt
  Suggesties worden door de leden van de club van 50 gedaan om een project of aanschaf van materiaal te ondersteunen. Deze suggesties worden door de commissie van de club van 50 besproken en zij bepaalt welke suggestie gesteund wordt.

  Hoe wordt het geld beheerd?
  De gelden worden op een aparte rekening van de VCR gezet en deze rekening wordt beheerd door de commissie van de club van 50.

  Draagt u VCR een warm hart toe?
  Aarzel dan niet en wordt voor 50 euro lid van de club van 50.

  Hoe kan ik lid worden?
  U kunt lid worden door te bellen naar iemand van de commissie van de club van 50, de telefoonnummers kun je hier vinden.

  Balans Sportartikelen Bauke & Sietske Reinder Boskma Gelt Braaksma Jacob Braaksma
  Bouwadvies
  van Dijk
  Hedzer vd Bij Taco v Diggelen Martin v Dinther Fam Elverdink
  Anne Epema Thom Feddema Jaap vd Galiën Sijtze Halbesma Hoeke Hiemstra
  Sjoerd Hiemstra Alexander Hoekstra Alex Holtrop Wieger J Holtrop Jenne Houtstra
  Jelle de Jong Taeke-Pieter de Jong Foeke Kerkstra Jurjen de Haas Taeke Kooistra
  Nico Kramer Doede Krol Jilles & Elly Lei Jan Marinus Ludolf vd Molen
  Nauta Schoon
  maakbedrijf
  Johannes Pijper Anton Prins Jan Prins Folkert Reitsma
  Oane Riemersma Folkert Sloot Radboud Risselade Cafe & Cafetaria
  't Roosje
  Gradus Ros
  Jan Sikma Douwe Talma Bart Terpstra Watze Houtstra Jelle Terpstra
  Jitze Kerkstra Hielke & Simone
  Koning
  Arjen Visser Symen Visser Eelke de Vries
  Enne de Vries Piet Raap Klaas de Vries Piet & Sylvia
  de Vries
  Sietse de Vries
  Hans Wassenaar Yde Wierda Rommy Wijbenga Theo vd Woude Rene Zwaagstra
  Yannick Haakma Hendrik Beert Zijlstra Arno Riemersma Siemen Sijtsma Sybrand & Amerins
  Renske Dijkstra Leen Spek Anna Wietske Epema Janny B Ü
  & Alie B
  Frederik &
  Tjallie Boersma
  Lolke en Marjan Mark vd GaliŽn Sjoerd vd GaliŽn Thea Kooistra Andries Spek
  Dini Wiersma Piet & Nynke Jan Kooistra Jetze & Tietje Piet & Anja
  Elsa Baakman Arnold Wiegersma


  image


  image
  image