Image
image
image
image


VCR: het seizoen van de (beginnende) veranderingen
Sept, 2017 door het VCR hoofdbestuur

Iedereen weet inmiddels wel dat het (jeugd)voetbal op de schop gaat. Na jarenlange studie menen de voetbalgeleerden dat het jeugdvoetbal zoals we dat tot nu toe kenden niet meer van deze tijd is en veranderingen moest ondergaan. Onder het motto: “Het kind centraal” moet het jeugdvoetbal een metamorfose ondergaan met als speerpunten “Plezier en ontwikkeling voorop”. Dit alles is uit het KNVB onderzoek: “Winnaars van Morgen” naar voren gekomen en derhalve zal er in dit seizoen worden begonnen om deze veranderingen in- en door te voeren, beginnend bij de jongste pupillen de JO08 en JO09. En stapsgewijs zullen de andere pupillenteams gaan volgen en zullen ook zij geïntroduceerd worden met deze nieuwe opzet.

Voor de jeugd onder 10 betekent dit dat deze spelers gaan voetballen op een kleiner veld (42,5 x 30) van zes tegen zes. En de oudere spelers onder 12 gaan juist partijtjes spelen van acht tegen acht op een iets kleiner veld (64 x 42,5). Een andere opmerkelijke wijziging is dat er geen ranglijst (competitiestand) meer zal worden bijgehouden en gepubliceerd en dat de uitslagen alleen zullen worden gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar uit te laten komen. In de gehele B-categorie kan in het seizoen 2017/2018 met dispensatiespelers worden gevoetbald. Bij de 6 x 6 mag één dispensatiespeler worden opgesteld, bij de 7 x7 twee en bij de 11 x 11 dus maximaal drie. De controle wordt automatisch uitgevoerd bij het invoeren van de gegevens op het digitaal wedstrijdformulier. Dus een speciale aanvraag is hiervoor niet meer nodig. En als laatste ziet de KNVB graag (om positief gedrag verder te bevorderen) dat spelers voorafgaand aan de wedstrijd elkaar de handen schudden en zich voorstellen en na afloop een high five als dank voor een leuke wedstrijd aan elkaar geven.

Tevens kent deze nieuwe jeugdvoetbalvormen geen scheidsrechters meer maar worden de leidsmannen “spelbegeleiders” genoemd. De spelbegeleider staat niet in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de spel-regels door de kinderen worden overtreden. De spelbegeleider loopt langs het veld (op de lijn) mee met het spel en kan zo nodig het veld inlopen, bijvoorbeeld als het zicht op de situatie onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om zo veel mogelijk te voetballen. De spelbegeleider bevindt zich aan de zijde van het veld waar geen publiek staat.

Verder hebben de amateurclubs besloten dat de start van deze competitie later gaat beginnen en dus ook automatisch later gaat eindigen. Dit houdt in dat de bekerwedstrijden begin september worden afgewerkt en dat de start van de reguliere competitie pas op 23 september begint. De nacompetitie vindt dan plaats in de maand juni. Ook is er voor het eerst sprake van een flexibele winterstop in de periode van 27 januari tot 4 maart. Dit betekent dat er een ruimte van zes weken is ingelast om vier wedstrijden te spelen in onderling overleg tussen de verenigingen. Mocht er geen afspraak gemaakt kunnen worden dan blijft het schema uiteraard leidend. Voor de jeugd zijn de bekerwedstrijden vooral belangrijk omdat deze namelijk zullen worden gebruikt om de competitie indeling vanaf de eerste klasse en lager zo eerlijk en leuk mogelijk te maken. Dit geldt voor alle jeugdteams van onder 09 tot en met JO19.

En verder stapt de KNVB dit seizoen bij het amateur veldvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de Wedstrijdzaken-app op een smartphone of tablet gaan. Met deze app kost het invullen van de wedstrijdformulieren minder tijd en moeite. Ook zullen de plastic spelerspassen het strijdtoneel verlaten en zullen worden ingeruild voor de digitale spelerspassen. Nieuwe leden zullen dus vanaf dit moment ook een digitale (pas) foto mee moeten sturen bij de aanmelding.

Seniorenteams

Bestuurlijk beleefde VCR een relatief rustig seizoen. Natuurlijk zijn en waren er de nodige ontwikkelingen zoals de binnenkort tot stand komende privatisering van de sportvelden en moest het VCR hoofdbestuur handelend optreden bij het terugtrekken van VCR 3 eind vorig seizoen. Helaas viel dit niet meer te voorkomen en werd de stekker er toch nog voortijdig uitgetrokken. Ook VCR 2 kende een “onrustig” seizoen mede ingegeven door de perikelen rondom het derde elftal. Vooraf waren de “nieuwgebakken” trainer en leiders Bauke Folkertsma, Sietske de Roos en Mark vd Galiën positief gestemd. Maar al snel ervoeren ook zij dat het trainen, leiden en coachen van een tweede team de nodige pieken en dalen met zich meebrengt. Uiteindelijk werd de competitie wel keurig afgesloten met een positie net onder de middenmoot. Dit gold ook voor het dameselftal. De 30+ dames en de 35+ heren eindigden tijdens de voorjaarsreeks beide op de één na laatste positie. Het absolute hoogtepunt en de climax van dit seizoen werd natuurlijk behaald door VCR 1 met het kampioenschap in de vijfde klasse C. Vooraf werd door de vereniging nog een periodetitel als doelstelling opgeschreven maar op een kwart van de competitie was dit streven al behaald en werd er hoger ingezet. In een rechtstreekse confrontatie met runner-up Marrum werd uiteindelijk in de allerlaatste speelronde op een schitterende wijze de titel met een 1-2 overwinning binnengesleept en werd de geschiedenis van VCR weer een kampioenschap rijker.

Jeugdteams

Na jarenlang rond te hebben gezworven op de Friese voetbalvelden bij verschillende amateurverenigingen keerde de inmiddels gepensioneerde Kees Ros (o.a. oud VCR 1 trainer) weer terug op het oude nest en maakte hij zijn rentree op sportpark “De Vonder”. Hij werd na de winterstop aan het trainingskader van VCR toegevoegd als trainer van de JO13 pupillen. Tijdens de voorjaarsreeks kon VCR maar liefst twee elftallen huldigen met het behaalde kampioenschap. Als eerste wonnen de JO15 spelers van de leiders Jaap vd Galiën (tevens trainer), Siemen Sijtsma en trainer Siebe Fennema de titel zonder een wedstrijd te verliezen. Een mooi afscheid voor de vertrekkende spelers: Anko Talma, Mees vd Veen, Rendert Meindertsma en Klaas Durk Dijkstra naar Be Quick Dokkum. Een week later was het de beurt aan de JO17 spelers om de vlag in top te hijsen. Het team van de leiders/trainers Taco van Diggelen en Sjoerd Hiemstra werd glorieus kampioen met zeven punten meer als de nr. 2 Frisia JO17-4 en werd daarmee de terechte titelhouder. Voor veel van deze jongens het eerste kampioenschap. Hulde! De rest van de teams presteerden allemaal naar vermogen en speelden een prima voorjaarsreeks. De voetbalschool van VCR was dit voorjaar voor het eerst in goede handen van Ate Haakma.

Vooruitblik

Op bestuurlijk vlak verandert er niet veel binnen het hoofdbestuur van VCR. Alleen de functie van penningmeester zal, als het de ALV in september behaagd, opnieuw worden ingevuld met de komst van Betty Sinia. Wel zal de “oude” penningmeester Piet Zijlstra de boekhouding blijven doen met extra ondersteuning van hoofdbestuurslid Hans Wassenaar (boetes) en vrijwilliger Elly Lei (contributies). Gelske van Hijum is nog steeds verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Verder zal Leo Jilderda als secretaris aan VCR verbonden blijven ondanks zijn aflopende derde termijn van twee jaar van de in totaal acht seizoenen. En ook Jurjen de Haas (scheidsrechterzaken senioren) blijft het hoofdbestuur van VCR trouw door zijn eerste termijn van vier jaar te verlengen met een tweede periode van twee jaar. Wel is VCR nog steeds op zoek naar een extra hoofdbestuurslid. Voor meer informatie hier omtrent kun je terecht bij hoofdvoorzitter Jaap vd Galiën. Binnen het jeugdbestuur blijft alles bij het “oude” onder de leiding van jeugdvoorzitter Bauke Folkertsma, omdat zowel Sietske de Roos, Theun Elzinga en Marten vd Wal na vier seizoenen allen hebben aangegeven door te willen gaan met hun tweede termijn van ieder twee jaar. De Technische Jeugd Commissie is nog wel op zoek naar (een aantal) versterkingen binnen haar geledingen en meer info hierover is verkrijgbaar bij de jeugdvoorzitter.

VCR heeft voor dit seizoen de volgende teams ingeschreven: drie senioren heren elftallen, een dameselftal, twee 35+ heren teams en een 30+ dames team. Want ondanks de terugtrekking van VCR 3 eind vorig seizoen, heeft VCR voor dit seizoen toch weer gemeend een derde elftal te moeten inschrijven. Dit mede ingegeven door het feit dat er onvoldoende spelers zijn voor een nieuw te vormen JO19-team. Deze twaalf “overgebleven” JO19 spelers zullen dus eerder dan gepland doorgeschoven worden en hun opwachting gaan maken bij de senioren. En bij de jeugd zijn de volgende teams ingeschreven: JO17-1, JO15-1, twee teams JO13 en JO11 en één team JO09. Wijzigingen in het (jeugd) kader. Elk jaar is het weer een speurtocht op zoek naar voldoende kaderleden bij de teams. Ook dit seizoen onderging het kader weer de nodige wijzigingen. Zo hielden de leiders Lolke en Marjanne Dijkstra het voor gezien bij het dameselftal, zwaaiden trainer/coach Bauke Folkertsma en coach Sietske de Roos af bij de tweede selectie. En stopte Taco van Diggelen (afgelopen seizoen trainer/coach van de JO17) na vele jaren als jeugdleider/trainer te hebben gefungeerd en vond Anneke Bilker het na één prachtig mooi seizoen als invalleidster bij de JO09 het ook weer mooi geweest. Hopelijk zullen deze posities aan het begin van de nieuwe competitie allemaal weer ingevuld zijn.

Verslaggever

Ondanks diverse pogingen is VCR er nog steeds niet in geslaagd om een geschikte opvolger te vinden voor verslaggever Leo Jilderda. Een seizoen geleden was hij al van plan om zijn pen in de wilgen te hangen, na zeven seizoenen deze pen al te hebben gehanteerd. Maar bij het uitblijven van een geschikte opvolger heeft hij het afgelopen seizoen toch weer voor de thuiswedstrijden een wedstrijdverslag geschreven. Echter is het wedstrijdverslag van de kampioenswedstrijd tussen Marrum en VCR nu toch definitief zijn allerlaatste inbreng op dit gebied geweest. Daarom zoekt VCR nu opnieuw naar een enthousiaste verslaggever of leerling verslaggever met een vlotte pen die enige kennis van zaken heeft van het voetbalspelletje om (voetbal) journalistieke ervaring op te doen bij een gezellige en familiare voetbalvereniging. Heb je interesse mail dan naar bestuurskamervcr@gmail.com.

Hûnewipper Feest

Zoals bijna in elke kleine hechte dorpsgemeenschap wordt er ook in de Geast gezamenlijk veel opgetrokken en worden er jaarlijks vele verschillende evenementen door meerdere groeperingen georganiseerd. Dit is voor Rinsumageast e.o. natuurlijk niet anders. In de maand juni (voorheen september) staat dan altijd het dorps- of VCR feest centraal. Het ene jaar wordt dit gehouden door de Christelijke Oranjevereniging en het andere jaar door de Actie Reclame Commissie van VCR. Deze keer was het weer de beurt aan de voetbalvereniging. Echter tijdens deze veertiende editie werd het “VCR Feest” omgedoopt tot het “Hûnewipper Feest”, de bijnaam voor de in- en bewoners van het dorp Rinsumageest. Om maar aan te geven dat dit niet alleen een festijn is voor de voetballers in Rinsumageast e.o., maar dus voor iedereen. Ook deze 14e editie onder deze nieuwe naam sloeg weer gigantisch aan en het werd dan ook weer een daverend succes met super leuke en prachtige activiteiten voor jong en oud (o.a. kaatsen, playbackshow, bumpervoetbal, beachsoccer en een schitterend optreden van de band Freeway). Hulde aan de leden van de Actie Reclame Commissie en Jeugd Activiteiten Commissie voor deze prachtige dagen.

Als laatste wenst VCR iedereen een leuke, plezierige, spannende en vooral een sportieve nieuwe voetbaljaargang toe.

image


image
image